Thứ Hai ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX

Bản dịch tự động

Thứ Hai ngày 5 tháng 2023 năm XNUMX

Bản dịch tự động

PHÂN LOẠI

Thiết bị đo lường và điều khiển

POLARgauge: Đồng hồ đo áp suất WIKA cho nhiệt độ rất thấp

I manometri serie POLARgauge® WIKA sono progettati per funzionare in modo affidabile a temperature ambientali estremamente basse, consentendo una misura precisa della pressione di esercizio, della pressione differenziale e della temperatura di un processo in luoghi in cui gli strumenti standard non riescono a operare correttamente. Gli orsi polari e gli orsi bruni condividono un stretto legame parentale, ma si...

Chăm sóc Vòng đời của TECNOVA: khách hàng là trên hết

Life Cycle Care đại diện cho tập hợp các hoạt động và dịch vụ do TECNOVA HT cung cấp để đảm bảo bảo vệ khách hàng trong bối cảnh công nghệ thiết bị. Các trụ cột cơ bản của chăm sóc vòng đời là gì? Chúng bao gồm bảo trì dự phòng theo lịch trình, xác nhận hiệu suất của sản phẩm hoặc hệ thống, sửa chữa hoặc hiệu chuẩn, quản lý xe nâng hàng, xi lanh...